Grafisk design

Här visar jag ett urval av mina projekt. Både skarpa uppdrag blandat med skoluppgifter som är skapade under min tid på utbildningen Grafisk design på Malmö högskola och en del egna illustrationer.
gå bakåt gå framåt

Parkernas stad

I Malmö finns det många fina parker och staden kallas ibland för just “parkernas stad”. Detta uttryck har jag tagit fasta på och i mitt examensprojekt skapat en hemsida med syfte att informera turister om Malmös parker samt locka dem dit. I mitt projekt har jag fokuserat mycket på digitala illustrationer. Jag har bland annat skapat en karta över Malmö, bilder på olika parker, en logotyp samt en rad ikoner. Jag har även arbetat en del med interaktionen och försökt hitta bästa sätt för besökaren att nå informationen.

Tanken har varit att designa en lättöverskådlig hemsida som dessutom ska locka till parkbesök. Jag har därför valt att inte ha med för mycket text utan istället lagt tyngden på bilderna och med dessa försökt skapa en inbjudande känsla.

Avsändaren av denna hemsida skulle kunna vara Malmö Turistbyrå men samtidigt länkas till från Malmö stads hemsida, malmo.se. Då hemsidan riktar sig främst till turister kändes det som det naturliga valet. Detta tillåter också en friare form än vad avsändaren Malmö stad skulle gjort.
Samlade illustrationer
Hemsida1
Hemsida2
Hemsida3
Illustrationer
Ikoner
Färg och logotyp
Karta